top of page

  BESTUUR

Marion Tiletzek (voorzitter): Marion Tiletzek studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool 'De Horst' in Driebergen. In het dagelijks leven heeft zij een baan bij een landelijke organisatie waarbij zij een breed scala aan verantwoordelijkheden draagt. De balans in haar leven vindt Marion bij haar familie, muziek en zang.

Wij waren er zeer content mee dat zij de uitnodiging aanvaard heeft om voorzitter te worden van Stichting Samen-Klank.  Haar professionele managementervaring  en haar passie voor netwerken komen hierbij uitstekend van pas.

Marion Tiletzek

Michiel Oudendijk (Algemeen lid): Michiel werkt bij Waterschap Zuiderzeeland. In zijn vrije tijd is hij vaak in de natuur te vinden, of bezoekt hij concerten in binnen- of buitenland. Hij organiseert sinds enkele jaren Soortenzoekdag Lelystad, een evenement waarbij natuurkenners en -liefhebbers een stuk Lelystadse natuur onderzoeken op biodiversiteit. Naast zijn bestuursfunctie voor Stichting Samen-Klank was Michiel ook secretaris van de stichting Zomaar mijn dag

Michiel Oudendijk

Petra Borsch (secretaris/penningmeester): Deze breed inzetbare duizendpoot ondersteunt de stichting op meerdere terreinen. Naast haar rol in het bestuur vervult Petra ook de functie van webmaster.  Ook haar opleiding tot vakfotograaf wordt door Stichting Samen-Klank dankbaar benut. 

Petra werkt voor Landschapsbeheer Flevoland en is tevens actief als fotograaf.  Op haar website heeft zij diverse foto's gepubliceerd die haar kijk op natuur en landschap, mens en passie in beeld brengen.

Petra Borsch
bottom of page